header

Davet


Değerli Meslektaşlarımız,

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı ve Minimal İnvaziv Jinekoloji Derneği adına sizleri 5. kez Uludağ Minimal İnvaziv Jinekoloji Sempozyumu ve Çalıştayı dolayısıyla ağırlamaktan büyük kıvanç duyuyoruz.

2006 yılından itibaren 2 yılda bir yaptığımız Uludağ Minimal İnvaziv Jinekoloji Sempozyumu ve Çalıştayı’na gösterilen ilgi ve sempozyum sonrası aldığımız geri bildirimler ve giderek daha çok endoskopik cerrahi yapıldığını görmek bizi çok mutlu etmiş ve daha iyiyi yapmaya zorlamıştır.

Bu hedefle, 2014 sempozyumunu yeniden Minimal İnvaziv Jinekoloji Derneği işbirliği içinde yapmayı planladık.Bu sene tekrardan işbirliği yaptığımız diğer kurum ise Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi’dir.Akredite hayvan laboratuarı bulunan Veteriner Fakültesi’nde, deney amacıyla üretilen domuzlar üzerinde her düzeyde eğitim yapmayı planladık

Her toplantıda olduğu gibi, toplantımız süresince ulusal ve uluslararası eğiticilerle onkolojik endoskopik, robotik, laparoskopik ve histeroskopik cerrahide temel ve ileri seviye teknik ve teknolojileri tartışacağız.

Sempozyum ve kongrelerde araştırma görevlileri katılımının çok önemli olduğunu biliyoruz ve araştırma görevlisi olduğunu belgeleyenlerden sempozyum katılım ücreti alınmadan toplantılara katılmaları bizi çok mutlu edecektir.

5. Uludağ Minimal İnvaziv Jinekoloji Sempozyumu ve Çalıştayı' nın hepimiz için düşündüğümüz gibi geçmesi dileklerimizle, sizi Ocak 2014' te Bursa’ya bekliyoruz.

Saygılarımızla


Prof. Dr. Şakir KÜÇÜKKÖMÜRCÜ
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi
Kadın Hastalıkları ve Doğum AD. Başkanı


Prof. Dr. Gürkan UNCU
Minimal İnvaziv Jinekoloji Derneği Başkanı