header

Online Bildiri


Sempozyuma bildiri sunumu poster, sözel ve video bildiri şeklinde olacaktır.


Sempozyuma bildiri ile katılmak isteyenlerin, bildiri özetlerini en geç 10 Ocak 2014 tarihine kadar elektronik posta formu aracılığıyla göndermeleri gerekmektedir.


Bildiri Kuralları


  • Özetlerin özet CD'sinde yayınlanabilmesi için sempozyuma kayıt yaptırmış olmak gerekmektedir.
  • Özetler giriş, amaç, metod, sonuç ve tartışma bilgilerini kapsayacak biçimde olmalıdır.
  • Akademik unvan kullanılmamalıdır, özetler 2500 karakteri geçmemelidir.
  • Bildiri metinleri online bildiri sistemi ile internet üzerinden toplanmaktadır.
  • E-posta ya da farklı yollardan metin gönderimi kabul edilmemektedir.
  • Metin oluşturma sayfasında talep edilen tüm bilgilerin eksiksiz girilmesi gerekmektedir.
  • Sistemdeki kayıtlı metinler son bildiri gönderme tarihine kadar düzenlenebilir ancak gönderilmiş metinler üzerinde düzenleme ve değişiklik yapılamaz.
  • Gönderilen metinler son bildiri gönderim tarihinden sonra incelenir, inceleme neticesinde gönderilen metinler kabul ya da reddedilir.
  • Bildiri kabul yazılarının, indirimli kayıt konaklama tarihinden sonra tebliğ edilmesi durumunda, bildiri sahipleri indirimli fiyatlardan yararlanabilecektir.
  • Posterlerin, 70 cm eninde, 100 cm boyunda ve 2m uzaktan bakıldığında rahat okunabilecek formatta yazılması gerekmektedir.
BİLDİRİ GÖNDERİMLERİ TAMAMLANMIŞTIR. İLGİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ.